Innovatie agenda Flevoland Voorlichtingsmateriaal algemeen
Leerthema
Innovatieagenda voor de verdere ontwikkeling van de biologische sector in Flevoland.

Activiteiten
Door en voor de sector is een analyse gemaakt van de ontwikkeling hiervan. Kennis en innovatie staan hierin centraal. Kansen en bedreigingen voor de verdere ontwikkeling zijn in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat er in Flevoland ruimte is voor innovatie, kwaliteit en groei van de biologische landbouw. Voor de versterking en ketengerichte uitbreiding van de biologische sector in Flevoland is een innovatie agenda opgesteld. Voor vier thema’s zijn speerpunten voor kennis, innovatie en samenwerking gedefinieerd: Bodem, Water en Lucht; Samenwerking, Keten & Kennisoverdracht; Bio, Markt & Flevoland; Bio & Omgeving De innovatieagenda is gebaseerd op een visie en ambitie voor de verdere duurzame ontwikkeling, versterking, internationalisering en profilering van de biologische sector in Flevoland. Een actieprogramma zal in de komende tijd samen met de sector per thema verder vorm krijgen.

Extra informatie
Flevoland is de provincie met de meeste biologische landbouw, goed voor 16% van het totaal in Nederland. De consumentbesteding is sinds 2009 verviervoudigd en gegroeid tot de magische grens van boven de 1 miljard. In Flevoland is het inmiddels 9% van het landbouwareaal biologisch. Door en voor de sector is een analyse gemaakt, hieruit blijkt dat er in Flevoland ruimte is voor kwaliteit en groei in de provincie. Vrijdag 27 februari 2015 is de innovatieagenda namens de biologische sector in Flevoland aan Gedeputeerde Jan-Nico Appelman aangeboden in het Centrum Biologische Landbouw in Lelystad door Bart Fokkens, voorzitter Stichting Biologische Landbouw Flevoland en Geertje Schlaman, projectleider vanuit het Centrum Biologische Landbouw, namens de biologische sector in Flevoland. De Flevolandse biologische landbouw kenmerkt zich als een grootschalige, moderne, en innovatieve landbouw met een wereldwijde bekendheid. Met een kenmerkend vruchtbare bodem en een goede verkaveling die ideaal is voor mechanische onkruidbestrijding; een ideale provincie voor biologische landbouw. ‘Er is ruimte voor kwaliteit en groei waarom benutten we die niet!?’

Materiaal van toepassing op de volgende boerderijen:
Tuin van Lelystad

Neem contact op met de boer of boerin voor meer informatie over deze activiteit. Klik op de naam van de boerderij hierboven voor de contactgegevens.

Terug
Zoeken