Biologische Velddag, 22 juni 2016; Meer vruchten uit je bodem!
Geplaatst op: 16-06-2016

Woensdag 22 juni is de Biologische Velddag gepland op de Flevolandse bodem van de Prof Broekemahoeve. Het thema is ‘Meer vruchten uit de bodem’. Vanuit de bodem als basis is er aandacht voor bodemgebruik, benutting, bemesting, bewerking, voeding én de opbrengst. De Biovelddag is inmiddels niet alleen een ontmoetingsplek voor de plantaardige biologische sector maar ook voor de veehouderij is er een inhoudelijk inspirerend programma. Na het succes van afgelopen jaar zal de dag wederom eindigen met een Bourgondische warme maaltijd rondom het houtvuur. Op de Biovelddag staat de presentatie van de resultaten letterlijk in het veld centraal. Als bezoeker kun je zelf de verschillen zien, horen en voelen. De informatie opgedaan op de Biobeurs is, in het ideale geval, toegepast te zien in het veld met de Biovelddag. Momenteel liggen er diverse aardappel ras proefvelden, wintertarwe en zomertarwe demo’s maar ook weidemengsels en grasklaver demostroken. Dit jaar kan de bezoeker naast elkaar de verschillen toetsen tussen verschillende Ecoploegen. Ecoploegen hebben dit jaar de aandacht bij de machine demonstraties. Ecoploegen passen goed in een systeem van minimale grondbewerking. Er wordt ondiep 15-20 cm geploegd om de bodem te sparen en de humus bovenin de bouwvoor te houden. Reeds geplande Ecoploegmerken om met eigen ogen te toetsen in een velddemonstratie zijn Rumpstad Ecoploeg via machinebouwer Steketee, Kverneland Ekomat via firma Tolhoek uit Dronten, Ovlac Ekoploeg via firma Koeckhoven in Zuidschermer en Lemken ploeg van Arendonk uit Zeewolde die zowel ‘onland’, op het land, als ‘in-voor‘, in de voor, kan ploegen. Na het succes van het afgelopen jaar wordt wederom voor (melk)veehouders samen met Agrifirm in de ochtend een symposium gehouden. Het thema sluit aan bij het algemene thema van de velddag ‘Meer vruchten uit de bodem’ waarin Nick van Eekeren vertelt over grasklaver als voeding voor de bodem met resultaten van de proefvelden van diverse grasklavers die in een bepaalde rotatie op de Broekemahoeve liggen. Voor het symposium kunt zich binnenkort opgeven via de website van Agrifirm. Tussen de middag is er een lunch en aansluitend begint het programma op de Biovelddag. Nieuwe rassen in het veld ervaren. Onder andere Agrifirm Plant heeft bij PPO Broekemahoeve afgelopen jaar een demo wintergraan gezaaid. In samenwerking met het LBI en bakkerij Zonnemaire en Verbeek is een proef met nieuwe potentiele zomertarwerassen aangelegd. Op onze wintergraandemo liggen verschillende nieuwe wintertarwerassen, winterhaver, wintergerst en de twee bekendste spelt rassen van dit moment. Tevens is er een proef met een wintertarweras behandeld met de mycorrhizaschimmel Biomypro om te kijken wat de invloed hiervan is op onder andere de beginontwikkeling. Vijf zomerbaktarwe zijn in een proef specifiek beoordeeld op geschiktheid voor de biologische teelt. Na de oogst worden opbrengstmetingen uitgevoerd en de beste rassen beoordeeld op bakwaardigheid en -kwaliteit. Op de Broekemahoeve vindt meerjarig bodemonderzoek plaats. Hierbij worden de varianten Niet Kerende Grondbewerking (NKG) en ploegen met elkaar vergeleken. Er is inmiddels veel data verzameld en onderzoekers zijn druk met het verwerken van alle gegevens. De eerste conclusies worden getrokken en gepresenteerd op de Velddag. Daarnaast is er dit jaar aandacht voor beworteling, hoe ziet goede beworteling eruit en hoe beoordeel je dit? Onderzoekers staan klaar om de plant-bodem interacties met u te verkennen in een veldworkshop. Aansluitend richt Ruud Hendriks zich op bewortelingsintensiteit in relatie tot mineralenbenutting (efficiëntie). Hoe diep en intensief kunnen gewassen wortelen en wordt de bodemvruchtbaarheid van de ondergrond benut? Wat is de rol van humus en klei-humus? En de werking en bijdrage van myccorhiza? En daaruit voortvloeiend: wanneer is een bodem goed genoeg om vooral bodemgericht te bemesten en wanneer is een plantgerichte benadering gewenst. Ook groenbemesters krijgen aandacht en specifiek gras-klaver. Er zijn zowel éenjarige gras-klaver als tweejarige grasklaver varianten aangelegd. Jan de Wit (Louis Bolk Instituut) geeft tips over het beheer van grasklaver en hoe akkerbouwers dit het best kunnen inpassen en benutten. Omschakelcafé Op de velddag bent u in het ómschakelcafe welkom voor een adviesgeprek met een van de adviseurs en bloeit het ontstaan van de Bio Academy. Om 16.00 uur is er een veldpresentatie ‘omschakeling’ waarin zich verschillende bedrijven kort presenteren en tonen wat ze geïnteresseerden te bieden hebben. De Biovelddag wordt samen met de sector en belangenverenigingen georganiseerd door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) van Wageningen UR, Louis Bolk Instituut, Agrifirm, Delphy en het Biologisch Netwerk. Als organiserend team bieden wij een locatie voor een ketenbrede ontmoeting om innovaties en resultaten uit praktijk en onderzoek in het veld te tonen. Proefvelden en demonstraties, veldpresentaties en veldworkshops zijn het decor van de Biologische Velddag. Na het succes van afgelopen jaar zal de dag wederom eindigen met een Bourgondische warme maaltijd rondom het houtvuur. Reserveer tijdig met korting via de website zodat er dit jaar wel voldoende bordjes zijn! Datum: woensdag 22 juni 2016 Thema: Meer vruchten uit de bodem Tijd: Biologische Velddag vanaf 14.00 uur met om 18.00 uur een Bourgondische warme maaltijd als afsluiting om rondom het houtvuur verder te praten Vooraf met korting reserveren diner a €19,50: biovelddag@destrandhoeve.nl Symposium Agrifirm: vanaf 10.15 uur opgave via www.agrifirm.com (kiezen voor Agrifirm Feed en daarna biologisch) Info & Aanmelding deelname bedrijven: www.biologischevelddag.nl