Waarom biologisch

Belangrijke uitgangspunten voor biologische boeren zijn het gebruik van natuurlijke mest en een biologische bestrijding van ziekten en plagen. Dieren krijgen voldoende frisse lucht, daglicht, stro en ruimte.

De biologische landbouwnormen zijn gebaseerd op het behoud van milieu, natuur en landschap, en het welzijn van dieren. Deze normen gelden in de hele Europese Unie. Biologische producten worden streng gecontroleerd door Skal, de door de Nederlandse overheid aangewezen onafhankelijke controle-organisatie. Biologische producten zijn herkenbaar aan het EKO-keurmerk. Biologische landbouw kan zowel bedrijfseconomisch als voor landschap, natuur, werkgelegenheid en bedrijvigheid in de streek een meerwaarde betekenen. Biologische InformatieCentra laten de consument graag met biologische landbouw in aanraking komen.

De belangrijke kenmerken van de biologische landbouw onder elkaar:

- milieuvriendelijk

- diervriendelijk

- respect voor natuur en landschap

 Milieuvriendelijk

Biologische producten zijn milieuvriendelijker, omdat bij biologische landbouw geen gebruik wordt gemaakt van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Ook worden in biologische producten worden geen chemisch-synthetische kleur-, geur-, smaak- of conserveringsmiddelen verwerkt. Daarnaast werkt de biologische landbouw zoveel mogelijk met een gesloten kringloop. Dit houdt in dat het aantal dieren wordt gekoppeld aan de hoeveelheid grond die de boer heeft. Hierdoor kent de biologische landbouw geen mestoverschot.

 

Diervriendelijk

Gezonde, tevreden dieren leveren goede producten. De biologische veehouder zal er dan ook voor zorgen dat de dieren tevreden zijn, maar wanneer zijn dieren tevreden?

Dieren zijn tevreden als ze zichzelf kunnen zijn. Op de biologische boerderij wordt daarmee rekening gehouden. Kippen zijn pikkers en scharrelaars. Varkens houden van wroeten en modderbaden. Koeien zijn grazers en herkauwers die de wei in willen. Dat moeten ze dus kunnen doen, zonder dat ze elkaar daarbij in de weg lopen. Zowel buiten op het land als binnen in de stal krijgen de dieren dus voldoende bewegingsruimte. Biologische varkens en kippen hebben minimaal drie keer zoveel leefruimte dan niet-biologische varkens en kippen. Biologische dieren krijgen geen preventieve medicijnen toegediend. Pas als het dier echt ziek is krijgt hij op recept van de dierenarts de juiste medicijnen. Ook krijgen ze geen groeibevorderaars. Omdat biologische dieren een goede voeding krijgen, voldoende bewegingsruimte en voldoende frisse lucht hebben deze dieren een goede weerstand.

Natuur- en Landschapswaarde

Biologische landbouw heeft een belangrijke natuur- en landschapswaarde, biologische landbouw is een productie methode met respect voor de natuur. In het grasland van de biologische boer zijn veel kruiden en vlinderbloemige planten te vinden. Dit geeft een ideale leefomgeving voor diersoorten als vlinders en vogels. Deze zijn dan ook in veel soorten te vinden bij de biologische boer. Doordat er geen chemische bestrijdingsmiddelen en natuurlijke mest worden gebruikt neemt de biodiversiteit, de variatie aan planten en dieren, toe. Bij biologische landbouw wordt rekening gehouden met de integriteit van producten.

Zoeken