Colofon

Het Netwerk Biologische InformatieCentra (Netwerk BIC) is een groep biologische boerenbedrijven die zich verenigd hebben in een netwerk. Al deze biologische boerenbedrijven hebben een informatiecentrum voor biologische landbouw bij de boerderij.

Initiatiefnemer voor dit project is het Centrum Biologische Landbouw uit Lelystad. Het project Biologische InfoCentra is opgestart door de Stichting Biologische Landbouw Flevoland, Land &Co, Platform Biologica, LTO Nederland, de Stadsboerderij, de Eemlandhoeve en de Hemelrijksche Hoeve.

Deze website is ontwikkeld en tot stand gekomen door Marco Hulleman en Paul van Genughten

De webcam is verzorgd door www.nymphaea.nl te Wageningen

Hosting wordt verzorgd door www.site4u.nl te Wageningen

Zoeken