Udens Broek
Route bij boerderij: Kikis

De route Udens Broek voert door het halfopen boerenland aan de westkant van Uden. Vanouds werd dit drassige land aan de weerszijden van de Leijgraag - die toen nog Leijbee heette - gebruikt om koeien te weiden. Tot 1810 als gemeenschappelijke weidegrond, daarna hadden de boeren uit omliggende buurtschappen el hun eigen met bomen en struiken omzoomde weitjes. Pas na 1959 verander het kleinschalige weidelandschap drastisch na een herinrichting van de Leijgraag. Door de betere waterafvoer stond in de winter het Broek niet langer blank en konden er ook enkele grote boerderijen en akers komen. Vanaf 2005 verandert het gebied opnieuw. In het kader van natuurcompensatie voor de aanleg van de A50 wordt de Leijgraaf een stuk natuurlijker gemaakt.

Routebeschrijving
De wandeling start aan de rand van het Udensbroek op een punt dat bekend staat als het Moleneind. (1) Voor 1486 stond hier aan de Leijbeek (die nu Leijgraaf heet) een watermolen. Met behulp van waterkracht werd er in de molen uit eikenschors de looistof 'run' gemaakt. Op Loo was vroeger een Leerlooierij die de run goed konden gebruiken.

Bij de brug (2) kunt u zien wat er allemaal is gedaan om de natuur bij Leigraaf meer ruimte te geven. De steile waterkant is omgevormd tot een glooiende oever met veel overplanten en een vrij liggende paddenpoel. Naast de stuw is een vistrap aangelegd, waardoor de vissen het obstakel gemakkelijk kunnen passeren.
Geniet hier (3) even van het mooie zicht op de koepel en de twee torenspitsen van de Petruskerk in Uden.

Via het land van de biologische varkensboerderij Kiki's (4) komt u op de Hoogstraat (5). Het is een van de oudste straten van Uden. In de Romeinse tijd was het al een 'heerbaan' die een rechtstreekse verbinding vormde van de aan de Maas gelegen plaatsen Lith en Lothoijen naar de onder Uden gelegen nederzettingen Erp en Gemert.

Bij het informatiepaneel aan de Hoogstraat (6) gaat u dwars door het Broek (7). In Brabant bestaan verschillende woorden voor moerasachtige gebieden, zoals broek, beemd en goor. Broek was daarbij het gunstigste begrip. Daar was het water al vroeg in het voorjaar weg en kon met koeien weiden.
Met wat moeite was het op enkele plekken zelfs mogelijk om te akkeren of te wonen. Bij een beemd was de wateroverlast veel groter. Die kon je alleen gebruiken als hooiland.
Udens Broek weergeven op een grotere kaart
Terug
Zoeken
Zoek route op een boerderij bij u in de buurt!