Met een kluit bodem als symbool is de innovatie agenda biologische sector Flevoland aangeboden voor de verdere ontwikkeling van de sector.
Geplaatst op: 16-06-2016

‘Er is ruimte voor kwaliteit en groei waarom benutten we die niet!?’ Flevoland is de provincie met de meeste biologische landbouw, goed voor 16% van het totaal in Nederland. De consumentbesteding is sinds 2009 verviervoudigd en gegroeid tot de magische grens van boven de 1 miljard. In Flevoland is het inmiddels 9% van het landbouwareaal biologisch. Door en voor de sector is een analyse gemaakt, hieruit blijkt dat er in Flevoland ruimte is voor kwaliteit en groei in de provincie. Vrijdag 27 februari 2015 is de innovatieagenda namens de biologische sector in Flevoland aan Gedeputeerde Jan-Nico Appelman aangeboden in het Centrum Biologische Landbouw in Lelystad door Bart Fokkens, voorzitter Stichting Biologische Landbouw Flevoland en Geertje Schlaman, projectleider vanuit het Centrum Biologische Landbouw, namens de biologische sector in Flevoland. De Flevolandse biologische landbouw kenmerkt zich als een grootschalige, moderne, en innovatieve landbouw met een wereldwijde bekendheid. Met een kenmerkend vruchtbare bodem en een goede verkaveling die ideaal is voor mechanische onkruidbestrijding; een ideale provincie voor biologische landbouw. Door en voor de sector is een analyse gemaakt van de ontwikkeling hiervan. Kennis en innovatie staan hierin centraal. Kansen en bedreigingen voor de verdere ontwikkeling zijn in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat er in Flevoland ruimte is voor innovatie, kwaliteit en groei van de biologische landbouw. Voor de versterking en ketengerichte uitbreiding van de biologische sector in Flevoland is een innovatie agenda opgesteld. Voor vier thema’s zijn speerpunten voor kennis, innovatie en samenwerking gedefinieerd: Bodem, Water en Lucht; Samenwerking, Keten & Kennisoverdracht; Bio, Markt & Flevoland; Bio & Omgeving De innovatieagenda is gebaseerd op een visie en ambitie voor de verdere duurzame ontwikkeling, versterking, internationalisering en profilering van de biologische sector in Flevoland. Een actieprogramma zal in de komende tijd samen met de sector per thema verder vorm krijgen. Het Centrum Biologische Landbouw beoogt als initiator, coördinator en uitvoerder van het programma een impuls te leveren aan een verdere ontwikkeling van de biologische sector in Flevoland. Het programma zal deels lopende en deels nieuwe acties, projecten en partnerschappen omvatten, die door de sector zelf zijn of worden geďnitieerd en ingevuld. Europees, Rijks en Provinciaal (economisch en landbouw) beleid ondersteunen de uitvoering van het Actie Programma met o.a. (gesubsidieerde) innovatie programma’s. Bij aanbieding van dit rapport zal zowel aan de provincie Flevoland, als aan de biologische sector in Flevoland medewerking worden gevraagd voor de uitvoering van het programma. Dit betekent dat alle partijen uiteindelijk het wie, wat, waar en hoe van het uiteindelijke programma meebepalen. Maar duidelijk is, dat het in ieder geval zal gaan over ruimte voor groei en kwaliteit van de biologische landbouw. En over kennis, innovatie en samenwerking voor de ketengerichte ontwikkeling van de biologische sector in Flevoland. Waarbij de grootste bedreiging is, het niet benutten van de kansen die er gezien de historische en toekomstige ontwikkelingen van en in de sector zijn. Meer informatie of foto’s: geertje@biologischnetwerk.nl of 06- 543 363 78 Download de innovatie agenda via link: http://www.biologischnetwerk.nl/?id=8&edu=97